Opinpolkusi

Vahva Minä™  -palvelukokonaisuuden ajatuksena on tarjota mahdollisuuksia oppia lisää itsestään henkisenä, psyykkisenä, tuntevana, tiedostavana ja toimivana olentona, joka on itse oman elämänsä keskiössä..  

Miten pääsee alkuun?

Voit valita tarjonnastamme 

  • kurssin

  • ohjatun meditaation

  • itseopiskelupaketin

  • pidemmän koulutuksen

tai laatia kanssamme sinulle oman opinpolun

Voit valita yksityisvalmennuksen

Esimerkkejä opinpoluista

* toistaiseksi askeleiden linkit eivät aukea, työn alla...

sivu 4.jpg

Lisäämme tämän vuoden aikana tänne esimerkkejä opinpoluista sekä työkaluja oman tilanteen kartoittamiseksi ja opintosuunnitelmien tekemiseksi. Kuukausikirjeessä kerromme aina uusista jutuista ja ajankohtaisista aiheista. Kirjeen voit tilata sähköpostiisi täältä. 

Tietoisuustaidot
Tietoiseen elämään tietoisten valintojen kautta

- Meditoinnin peruskurssi

- Meditoinnin jatkokurssi

- Läsnäolotaidot

- Intuition kehittäminen

- Itsetuntemus

Tunnetaidot
Terveesen tunne-elämään ja rohkeaan tuntemiseen

- Tunne tunteesi

- Tunneilmaisu

- Tunnelukkojen työstäminen

Toimintataidot
Tietoiseen ja läsnäolevaan toimintaan omassa arjessa

- Vuorovaikutuskoulutus

- Itseilmaisun vahvistaminen

- Tietoinen arki

- Omat rajat - rakentava ei

Luovuus

Luova työskentely avaa reittejä itseilmaisuun, tunteiden käsittelyyn ja itsetuntemuksen lisäämiseen.  Luovan toiminnan kautta tarjoutuu  vaihtoehtoisia lähestymistapoja asioihin ja sen myötä mieli avautuu  joustavampaan ajatteluun.

Henkisyys
Valonpisara.fi_energiahoidot_koulutukset
Useat kurssit sisältävät elementtejä kaikista koulutuslinjoista eli tietoisuus-, tunne- ja toimintataidoista

Tällaisia laajempia kokonaisuuksia ovat mm. 

- Vahvempi Minä ™

- Vahvempi Mies ™

- Meditaatio-ohjaajan koulutus - tulossa

Kokonaisuudet